Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF) Opgericht op 27 februari 2008

Nieuwe projecten getekend op 6 december 2014

SORTS (financieringsbedrag US$ 78,518). Met het financieren van de projectaanvraag van SORTS, beoogt SEMiF de geïdentificeerde doelstellingen op het gebied van gemeenschapsontwikkeling te realiseren:

  • Lokale gemeenschappen in en rondom mijnbouwactiviteiten zijn ondersteund bij de opzet, inrichting of uitbreiding van activiteiten gericht verruiming van de gemeenschapsparticipatie, onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg

  • Door gemeenschapsontwikkeling zijn kwetsbaren (vrouwen, kinderen e.a.) in en rondom de mijnbouwsector gefaciliteerd/beschermd en of weerbaar gemaakt

THE BACK LOT (financieringsbedrag US$ 50,000). Het project van stichting The Back Lot sluit aan op de SEMiF gestelde doelen, betrekking hebbende op de bescherming van het Milieu zijn:

  • Activiteiten, projecten en programma's gericht op onderzoek naar, en de ontwikkeling en het gebruik van milieuvriendelijke winningsmethoden zijn gestimuleerd en ondersteund.

  • Het milieubewustzijn van doelgroepen actief in de mijnbouw is ondersteund door rechtstreeks bijdragen aan landelijke en plaatselijke milieu bewustwordingscampagnes.

  • Lokale overheidsinstituten zijn versterkt op het gebied van kennis, vaardigheden en equipment voor effectief toezicht op de naleving van milieu voorschriften.