Veelgestelde vragen

SEMIF is op projectbasis bezig, een zodanige database te creëren, zodat alle Surinaamse burgers en/of buitenlanders gebruik kunnen maken van de informatie.

SEMIF probeert met haar activiteiten actuele informatie op het gebied van de mijnbouwsector te verkrijgen en kennis uit te wisselen met alle actoren binnen en buiten het werkveld. SEMIF wil op deze manier een brug vormen tussen het onderwijs, de burgers en het bedrijfsleven.

Een decentraal milieubeleid is nog niet geïmplementeerd. Voor het inrichten van duurzaam milieubeleid zijn samenwerkingen op verschillende niveaus op nationaal en internationaal gebied noodzakelijk.

Binnen 6 weken na indiening van uw projectvoorstel, wordt er door SEMIF administratie contact met u opgenomen over het voorstel. U wordt schriftelijk geïnformeerd over het genomen bestuursbesluit. Het projectvoorstel dient wel op de uiterste data worden ingediend; 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Ja, er is een maximale looptijd van 3 jaren verbonden aan de uitvoering van een project. Let wel: het project dient binnen de gestelde termijn, zoals omschreven in het projectplan, plaats te vinden.

Ja, u kunt uw projectvoorstel via brief, fax of email indienen.

Ja, als student kan er een degelijk projectvoorstel worden ingediend, met een begeleidend schrijven van de onderwijsinstelling waar de student aan verbonden is. De goedgekeurde beursaanvraag wordt bekrachtigd met een overeenkomst tussen SEMIF en de onderwijsinstelling.