Veelgestelde vragen

Binnen 6 weken na indiening van uw projectvoorstel, wordt er door SEMIF administratie contact met u opgenomen over het voorstel. U wordt schriftelijk geïnformeerd over het genomen bestuursbesluit.

Ja, er is een maximale looptijd van 3 jaren verbonden aan de uitvoering van een project. Let wel: het project dient binnen de gestelde termijn, zoals omschreven in het projectplan, plaats te vinden.

Ja, u kunt uw projectvoorstel via brief, fax of email indienen.

Ja, als student kan er een degelijk projectvoorstel worden ingediend, met een begeleidend schrijven van de onderwijsinstelling waar de student aan verbonden is. De goedgekeurde beursaanvraag wordt bekrachtigd met een overeenkomst tussen SEMIF en de onderwijsinstelling.