Milieuduurzaamheid

"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen", aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987
Voor het realiseren van duurzame ontwikkeling is het van belang dat de economische, sociale en milieufactoren in balans zijn. Milieuduurzaamheid regardeert maatregelen of activiteiten die positieve ontwikkeling met behoud van het milieu mogelijk maken.

Wat is milieuduurzaamheid
Om het milieu te beschermen moet de maatschappij zich duurzaam gaan inrichten. 
Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF) realiseert zich, dat deze problematiek steeds dringender en dwingender wordt. Daarom neemt zij haar verantwoordelijkheid. Door zich te verbinden aan ambitieuze doelstellingen op het gebied van het milieu, investeringen in innovatieve technieken, een verantwoord milieubeleid, en het stimuleren van verantwoord ondernemen in de mijnbouwsector.