Het bestuur

Het SEMIF bestuur bestaat conform de statuten van de stichting uit 5 leden, t.w.:

 • 2 vertegenwoordigers van N.V. Grassalco;
 • 2 vertegenwoordigers van Rosebel Goldmines N.V.
 • 1 vertegenwoordiger van de regering van Suriname.

 

Besluiten voor goed- of afkeuring van aanvragen worden in een bestuursvergadering bekrachtigd.

De bestuursleden worden, met uitzondering van het eerste bestuur benoemd voor een periode van 2 jaar en zijn hernoembaar. De leden van het eerste bestuur waren voor een periode van 3 jaar benoemd.

Het eerste bestuur van de stichting bestond uit de volgende personen:

 1. Dhr Glenn Gemerts, voorzitter SEMIF en tevens President Director van Grassalco NV
 2. Mw. Shanti Venetiaan, ondervoorzitter en onderdirecteur van het Instituut voor Graduate Studies and Research (IGSR)
 3. Mw Joan Autar, secretaris en onderdirecteur Financiele zaken Grassalco NV
 4. Dhr. Rajesh Vyas, penningmeester en controller bij Rosebel Goldmines NV
 5. Dhr. Renaud Adams, lid en President en Algemeen Directeur Rosebel Goldmines NV.

Het huidig bestuur ziet er thans alsvolgt uit:

 1. Voorzitter; Niëlla Pinas (NV Grassalco)
 2. Ondervoorzitter; Stephanie van Lobbrecht (Rosebel Gold Mines NV)
 3. Secretaris; Michal Ramdas (Rosebel Gold Mines NV)
 4. Penningmeester; Ciefranie Menig (NV Grassalco)
 5. Lid; Fidelia Graand- Galon (De Staat Suriname )

Vishal Premchand is vanaf oktober 2017 in dienst van stg. SEMiF in de functie van manager. Hij is belast met de dagelijkse organisatie en coördinatie van alle activiteiten van SEMiF, met in achtneming van de doelstellingen en de bepalingen zoals vermeld in de statuten van de stichting. In hoedanigheid van manager zal Vishal Premchand contact onderhouden met alle stakeholders en de stichting daar waar nodig vertegenwoordigen.