Het bestuur

Het SEMIF bestuur bestaat conform de statuten van de stichting uit 5 leden, t.w.:

 • 2 vertegenwoordigers van N.V. Grassalco;
 • 2 vertegenwoordigers van Rosebel Goldmines N.V.
 • 1 vertegenwoordiger van de regering van Suriname.

 

Besluiten voor goed- of afkeuring van aanvragen worden in een bestuursvergadering bekrachtigd.

De bestuursleden worden, met uitzondering van het eerste bestuur benoemd voor een periode van 2 jaar en zijn hernoembaar. De leden van het eerste bestuur waren voor een periode van 3 jaar benoemd.

Het eerste bestuur van de stichting bestond uit de volgende personen:

 1. Dhr Glenn Gemerts, voorzitter SEMIF en tevens President Director van Grassalco NV
 2. Mw. Shanti Venetiaan, ondervoorzitter en onderdirecteur van het Instituut voor Graduate Studies and Research (IGSR)
 3. Mw Joan Autar, secretaris en onderdirecteur Financiele zaken Grassalco NV
 4. Dhr. Rajesh Vyas, penningmeester en controller bij Rosebel Goldmines NV
 5. Dhr. Renaud Adams, lid en President en Algemeen Directeur Rosebel Goldmines NV.

Het huidig bestuur ziet er thans alsvolgt uit:

 1. Voorzitter; Sergio Akiemboto
 2. Vicevoorzitter; Nalini Nandlal
 3. Secretaris; Valerie Lalji
 4. Penningmeester; Aditpersad Moensi
 5. Lid; Soetjipto Verkuijl

Vishal Premchand is vanaf oktober 2017 in dienst van stg. SEMiF in de functie van manager. Hij is belast met de dagelijkse organisatie en coördinatie van alle activiteiten van SEMiF, met in achtneming van de doelstellingen en de bepalingen zoals vermeld in de statuten van de stichting. In hoedanigheid van manager zal Vishal Premchand contact onderhouden met alle stakeholders en de stichting daar waar nodig vertegenwoordigen.

Soraya Wolly, is vanaf 1 juni 2012 in dienst van stg.SEMIF en is de eerste persoon die u aan de telefoon krijgt. Zij is kantoor assistente; haar werkzaamheden zijn zeer divers. Het beheer van de agenda van de manager; bestaat uit het maken van de nodige afspraken voor de manager met mensen binnen de organisatie en daarbuiten. Voorafgaand aan elke vergadering verzamelt zij de benodigde stukken en voorziet alle betrokkenen van een exemplaar. Alle ontvangen projectaanvragen en andere relevante informatie worden door haar overzichtelijk gedocumenteerd. Tot slot vindt in- en uitgeleide van bezoekers door haar plaats.