Over ons

Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF)

Opgericht op 27 februari 2008

Algemene doelstellingen

  1. Het promoten, ondersteunen en bevorderen van een milieuvriendelijke en verantwoorde ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname,
  2. Het verstrekken van studiebeurzen aan Surinaamse staatsburgers in het kader van studies betrekking hebbende op de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen;
  3. Het verlenen van ondersteuning en assistentie aan ondernemingen van Surinaamse staatsburgers bij hun inspanningen tot bevordering en ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen.
  4. Het nemen van alle andere maatregelen om de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname te bevorderen.

Doelstellingen voor 2015 – 2017 (Kernthema’s):

  1. Educatie en Onderzoek
  2. Innovatief Ondernemerschap
  3. Gemeenschapsontwikkeling
  4. Milieubescherming

Kernwaarden van SEMIF

Onze visie: 
Wij zijn een toonaangevende non-profit organisatie die model staat voor en stimuleert de duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

Onze missie: 
SEMiF staat voor duurzame ontwikkeling en innovatie in de mijnbouw en werkt in partnerschap met gelijkgerichte organisaties aan het behoud en de verdere groei van deze sector.

SEMIF financiert projecten die voldoen aan de doelstellingen. 

Financiering

Instituten die in aanmerking wensen te komen voor financiering van hun projectvoorstel dienen daartoe een aanvraag in te dienen.